Street Food многобой

Традиционното ни състезание по надяждане и надпиване ще се проведе и в Бургас – тренирайте отсега!